Zastava Bosne i Hercegovine

Izdanja i delokrug rada


VESTI NA DAN 20.05.2024.

Izmene i dopune zakona
Nacrti i predlozi propisa
Redakcijski prečišćeni tekstovi
Pravo u privredi i pravosuđu

DANAS U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX


Predstavljamo vam poslednje stručne dokumente koji su objavljeni u okviru elektronskih časopisa pravne baze Paragraf Lex... Dalje

VIŠEDNEVNO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA ZLATIBORU, OD 26. DO 29. MAJA 2024. GODINE: Tema "Novine i primena opštih i finansijskih propisa u javnom i u privatnom sektoru"


U periodu od 26. do 29. maja 2024. godine, Kompanija Paragraf na Zlatiboru organizuje tradicionalno višednevno Savetovanje "Novine i primena opštih i finansijskih Dalje

PRAVILNO IZDAVANJE E-FAKTURA I EVIDENTIRANJE PDV U SEF: Paragraf organizuje vebinar 6. juna 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 6. juna 2024. godine, vebinar na temu “Pravilno izdavanje e-faktura i evidentiranje PDV u SEF”. Dalje

OPRAVDANA I NEOPRAVDANA ODSUSTVA SA RADA, OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG NEOPRAVDANOG ODSUSTVA I ZLOUPOTREBE BOLOVANJA: Paragraf organizuje dvodnevnu online obuku 11. i 12. juna 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 11. i 12. juna 2024. godine, online obuku na temu “Opravdana i neopravdana odsustva sa rada, otkaz ugovora o radu zbog neopravdanog odsustva i zloupotrebe bolovanja”. Dalje

OBAVEZA VOĐENJA POGONSKOG KNJIGOVODSTVA I EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA U KLASI 9: Paragraf organizuje vebinar 18. juna 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 18. juna 2024. godine, vebinar na temu “Obaveza vođenja pogonskog knjigovodstva i evidentiranje poslovnih promena u klasi 9”. Dalje

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Paragraf organizuje vebinar 19. juna 2024. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 19. juna 2024. godine, vebinar na temu “Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti”. Dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU: SEF ažuriranje 3.6 dostupno na produkcionom okruženju


SEF ažuriranje 3.6 dostupno je na produkcionom okruženju Sistema elektronskih faktura. Dalje

ZAKON O RADU: Pre uvođenja noćnog rada poslodavac je dužan da zatraži mišljenje sindikata o merama bezbednosti i zaštite zdravlja na radu


Svaki vid rada koji se obavlja u vremenu od 22 časa do šest časova ujutro narednog dana Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) definiše kao rad noću. Noćni rad se posebno reguliše pravnim propisima, upravo zbog specifičnosti i osetljivosti, odnosno uticaja na ljudski organizam koji se javlja u praksi kod ove vrste radnog angažovanja. Ipak, bez obzira na mladost, ova vrsta rada može da prouzrokuje poremećaj normalnog biološkog časovnika spoljnim uzrocima i predstavlja glavni generator stvaranja premorenosti u profesijama koje podrazumevaju noćni rad, kao sastavni deo smenskog rada u pojedinim branšama, kao što je medicinska, fabrička... Iz ovog razloga pravni propisi određuju posebnu zaštitu za radnike koji rade noću. Dalje

ZAKON O POSREDOVANJU U REŠAVANJU SPOROVA: Medijacija – human i dobrovoljan postupak


Medijacija ili posredovanje u rešavanju sporova jeste vansudski postupak u kojem strane dobrovoljnim putem nastoje da sporni odnos reše putem pregovaranja, uz pomoć treće neutralne strane – posrednika, tj. medijatora. Medijacija je u našem pravnom sistemu regulisana Zakonom o posredovanju u rešavanju sporova ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014). Medijator jeste lice koje je završilo odgovarajuću osnovnu obuku za medijatora i koji poseduje licencu od strane Ministarstva pravde. Dalje

ZAKON O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA: Da bi stambena zajednica mogla da zatraži kredit od banke potrebna je saglasnost dve trećine stanara, da zgrada da bude upisana u registar stambenih zajednica, da ima upravnika, otvoren račun u banci, da je donela odluku o visini naknade za investiciono održavanje zgrade i time uspostavila rezervni fond zgrade


Oronule fasade, dotrajali liftovi, krov koji prokišnjava zajednički su problemi brojnih stambenih zgrada u Beogradu. Kada se na to doda i nemogućnost dogovora sa komšijama, mnogi građani se nađu u začaranom krugu. Rešenje bi mogao da bude kredit - koji podiže stambena zajednica. Dalje

KRIVIČNI ZAKONIK: Izmenama KZ-a biće uvedene sankcije za napad na zaposlene u obrazovanju


Zahtev prosvetnih radnika da se napad na zaposlene u prosveti tretira kao napad na advokate usvojen je na sastanku predstavnika reprezentativnih sindikata u prosveti, ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović i ministarke pravde Maje Popović! Dalje

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA I O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA: Lakši i brži pristup poslovima omogućen je i registrovanim izbeglicama i tražiocima azila. Nije im potrebna radna dozvola, samo da je prošlo šest meseci od kako su podneli zahtev za azil


Od februara su pojednostavljene procedure za zapošljavanje stranaca uz jedinstvenu radno-boravišnu dozvolu koju izdaje policija. Pristup tržištu rada olakšan je i izbeglicama i azilantima. Ta novina ne bi trebalo da plaši domaću radnu snagu, ocenjuju upućeni jer je na godišnjem nivou broj izbeglica sa odobrenim azilom jednocifren. Dalje

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU: Proslava male mature moguća isključivo u zgradi škole ili ustanovi kulture u opštini na kojoj se škola nalazi


Po zakonu iz 2012. godine škole mogu da organizuju proslavu male mature isključivo u zgradi škole ili ustanovi kulture u opštini na kojoj se škola nalazi. Iako je propis jasan nije tako u svim školama, jer roditelji preuzimaju organizaciju đačke proslave. Da li se tako krši zakon? Dalje

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA OBRAČUN NEPLAĆENOG KUĆNOG RADA: Neophodna izmena nekoliko zakona za punu primenu Pravilnika


Neplaćene kućne poslove u Srbiji kao jedino zanimanje obavlja gotovo 460.000 ljudi, od kojih je svaki šesti muškarac (njih ukupno 73.485), ukazuju podaci iz poslednjeg popisa stanovništva. Iako se broj žena “domaćica”, kako se kolokvijalno kaže i kako se zvanično vodilo u prethodnom popisu, smanjio za četvrtinu u odnosu na 2011. godinu (sa 528.932 na 385.859), broj muškaraca s ovim zanimanjem porastao je za više od 3.000. Dalje

REGISTRACIJA JAHTI: Srbija i region


U poslednje vreme se primećuje povećan broj vlasnika luksuznih jahti, kako fizičkih tako i pravnih lica i registracija jahti u Srbiji, u Crnoj Gori i u drugim državama regiona. Ove jahte su uglavnom privatnog karaktera, često do 24m dužine, bez ekonomske namene kao što je iznajmljivanje ili slično. Takođe, postoje, ali u manjem broju, registrovane jahte za komercijalnu upotrebu. Imajući u vidu, kao što je već gore navedeno, da je primetan povećan broj registracija jahti, u ovom tekstu ćemo se baviti osnovnim koracima kada je u pitanju registracija jahti i njihovo održavanje iz pravnog aspekta. Dalje

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE: Novi servisi zasnovani na veštačkoj inteligenciji


Privredna komora Srbije uvodi nove servise za privredu zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Kako je najavljeno iz te organizacije, njen Centar za digitalnu transformaciju u saradnji sa strateškim partnerom Majkrosoftom radi na uvođenju digitalnog agenta za pripremu sastanaka i digitalnog asistenta zaduženog za analizu svih ključnih elemenata u poslovanju. Dalje

ZAKONSKI I DRUGI ROKOVI ZA MAJ 2024.


Aktuelni zakonski i drugi rokovi koji se odnose na početak ili prestanak važenja normi i propisa Dalje


Arhiva dnevnih vesti
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
Trbet Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis